Ten prosty 10-sekundowy test równowagi może stwierdzić, czy ryzyko śmierci jest podwójne

Według nowego badania opublikowanego w Brytyjski Dziennik Medycyny Sportowejniemożność stania na jednej nodze przez 10 sekund wiąże się z prawie dwukrotnym ryzykiem śmierci w ciągu najbliższych 10 lat.

Niemożność stania na jednej nodze przez 10 sekund w średnim i późniejszym życiu wiąże się z niemal podwojeniem ryzyka śmierci.

Niemal podwojenie prawdopodobieństwa śmierci z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu następnych 10 lat wiąże się z niezdolnością do stania na jednej nodze przez 10 sekund w środku do późniejszego życia. Tak wynika z nowych wyników badań opublikowanych 21 czerwca 2022 r. Brytyjski Dziennik Medycyny Sportowej.

Według naukowców ten prosty i bezpieczny test równowagi może zostać włączony do rutynowych kontroli zdrowia osób starszych.

Równowaga zazwyczaj pozostaje dość dobrze utrzymana do szóstej dekady życia, kiedy to zaczyna się stosunkowo szybko pogarszać, twierdzą naukowcy, w przeciwieństwie do wydolności tlenowej, siły i elastyczności mięśni.

Jednak ocena równowagi nie jest rutynowo uwzględniana w badaniach zdrowia mężczyzn i kobiet w średnim i starszym wieku. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że nie ma na to wystandaryzowanego testu i jest niewiele solidnych danych łączących równowagę z wynikami klinicznymi innymi niż upadki.

Dlatego naukowcy chcieli wiedzieć, czy test równowagi może być wiarygodnym wskaźnikiem ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu następnej dekady, i jako taki mógłby zostać włączony do rutynowych badań kontrolnych w późniejszym życiu.

Naukowcy polegali na uczestnikach badania kohortowego CLINIMEX Exercise. Zostało to ustanowione w 1994 roku w celu oceny związku między różnymi miarami sprawności fizycznej, zmiennymi związanymi z wysiłkiem fizycznym i konwencjonalnymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego ze złym stanem zdrowia i śmiercią.

Obecna analiza objęła 1702 uczestników w wieku 51-75 lat (średnia 61) podczas pierwszego badania, między lutym 2009 a grudniem 2020. Około dwie trzecie (68%) to mężczyźni.

Zmierzono wagę i kilka pomiarów grubości fałdu skórnego plus rozmiar talii. Podano również szczegóły historii medycznej. Uwzględniono tylko osoby o stabilnym chodzie.

W ramach kontroli uczestnicy zostali poproszeni o stanie na jednej nodze przez 10 sekund bez dodatkowego wsparcia.

Aby poprawić standaryzację testu, uczestników poproszono o umieszczenie przedniej części wolnej stopy z tyłu przeciwległej podudzia, trzymając ręce z boku i patrząc prosto przed siebie. Dozwolone są do trzech prób obiema nogami.

Ogólnie około 1 na 5 (20,5%; 348) uczestników nie zdał testu. Niezdolność do tego rosła wraz z wiekiem, mniej więcej podwajając się w następnych pięcioletnich odstępach od 51 do 55 lat.

Proporcje tych, którzy nie mogli stać na jednej nodze przez 10 sekund, to: prawie 5% w wieku 51-55 lat; 8% w wieku 56-60 lat; nieco mniej niż 18% w wieku 61-65; i nieco mniej niż 37% w wieku 66-70 lat.

Ponad połowa (około 54%) osób w wieku od 71 do 75 lat nie mogła wypełnić testu. Innymi słowy, osoby w tej grupie wiekowej były ponad 11 razy bardziej narażone na oblanie testu niż osoby młodsze tylko o 20 lat.

W średnim okresie obserwacji wynoszącym 7 lat zmarło 123 (7%) osób: na raka (32%); choroba sercowo-naczyniowa (30%); choroby układu oddechowego (9%); i[{” attribute=””>COVID-19 complications (7%).

There were no clear temporal trends in the deaths, or differences in the causes, between those able to complete the test and those who weren’t able to do so.

But the proportion of deaths among those who failed the test was significantly higher: 17.5% vs 4.5%, reflecting an absolute difference of just under 13%.

In general, those who failed the test had poorer health: a higher proportion was obese, and/or had heart disease, high blood pressure, and unhealthy blood fat profiles. And type 2 diabetes was 3 times as common in this group: 38% vs around 13%.

After accounting for age, sex, and underlying conditions, an inability to stand unsupported on one leg for 10 seconds was associated with an 84% heightened risk of death from any cause within the next decade.

This is an observational study, and as such, can’t establish cause. As participants were all white Brazilians, the findings might not be more widely applicable to other ethnicities and nations, caution the researchers.

And information on potentially influential factors, including recent history of falls, physical activity levels, diet, smoking, and the use of drugs that may interfere with balance, wasn’t available.

Nevertheless, the researchers conclude that the 10-second balance test “provides rapid and objective feedback for the patient and health professionals regarding static balance,” and that the test “adds useful information regarding mortality risk in middle-aged and older men and women.”

Reference: “Successful 10-second one-legged stance performance predicts survival in middle-aged and older individuals” by Claudio Gil Araujo, Christina Grüne de Souza e Silva, Jari Antero Laukkanen, Maria Fiatarone Singh, Setor Kwadzo Kunutsor, Jonathan Myers, João Felipe Franca and Claudia Lucia Castro, 21 June 2022, British Journal of Sports Medicine.
DOI: 10.1136/bjsports-2021-105360

Leave a Comment